„Uczenie się przez całe życie – Program Leonardo da Vinci” to nazwa projektu Fundacji Cracovitalia, dzięki któremu możesz odbyć bezpłatny staż we Włoszech. Rozpoczął się nabór.

Możesz się zgłosić, jeśli kwalifikujesz się do grupy:
– absolwentów kierunków turystycznych,
– pracowników branży turystycznej (poniżej 5 lat stażu zawodowego),
– osób bezrobotnych i poszukujących pracy posiadających kilkuletnie udokumentowane doświadczenie zawodowe w turystyce z wykształceniem wyższym turystycznym lub w zakresie kulturowym.

Uczestnik ma zapewnione wyżywienie oraz zakwaterowanie. Staże odbywające się w terminie 31.01-16.07.2011 pozwolą na nabycie przez ich uczestników nowych umiejętności przydatnych na rynku pracy.

Wymagania wobec kandydatów na staż turystyczny we Włoszech:
– ukończone studia wyższe na kierunku turystycznym,
– udokumentowana (certyfikaty) bardzo dobra znajomość języka włoskiego (C1) i angielskiego (B2),
– kilkuletnie doświadczenie zawodowe w firmach z branży turystycznej,
– praktyczna znajomość realiów istniejących w branży turystycznej,
– umiejętność szybkiego uczenia się,
– sumienność i dokładność,
– komunikatywność i umiejętność obsługi pakietu Office,
– przyjęcie pisemnej odpowiedzialności za realizację postanowień ustalonych z uczestnikiem stażu, zwłaszcza dotyczących odpowiedzialności finansowej za przerwanie stażu.

Jeśli Cię to interesuje, prześlij europejskie CV w formacie .doc oraz ankietę rekrutacyjną z www.cracovitalia.org pod adres e-mail info@cracovitalia.org do 17 listopada 2010r. Ponadto należy załączyć oświadczenie, w którym osoba aplikująca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Fundację Cracovitalia na potrzeby rekrutacji.