Możesz dowolnie przesuwać mapę regionu Friuli – Wenecja Julijska oraz powiększać i zmniejszać szczegółowość mapy Friuli – Wenecja Julijska.