Siena Dom Św. Katarzyny SienneńskiejDom rodzinny Świętej Katarzyny Benincasa wzniesiony został w stylu renesansowym z użyciem kamienia i cegły. W XV wieku dom przekształcono w sanktuarium, które stało się celem pielgrzymek oraz atrakcją turystyczną Sieny.

Święta Katarzyna Benincasa ze Sieny żyła w latach 1347-1380. Nazywana jest jako „Doktor Kościoła”. Była siostrą z zakonu Sióstr od Pokuty św. Dominika (tercjarek dominikańskich). Jej najszerzej znane słowa to „Drzewo miłości rośnie jedynie na ziemi pokory.”

Dom Świętej Katarzyny ze Sieny

Dom Świętej Katarzyny ze Sieny

Dom Świętej Katarzyny ze Sieny

Dom Świętej Katarzyny ze Sieny