Watykan Aula Pawła VIAula służy jako miejsce audiencji generalnych oraz spotkań papieża z księżmi i pielgrzymami z całego świata. To tutaj odbywają się watykańskie koncerty, pokazy filmowe i inne masowe wydarzenia.

Budowę auli zlecił w 1966 roku papież Paweł VI, stąd obiekt nosi jego imię. Aula znajduje się na terenach Ogrodów Nerona obok Bazyliki Świętego Piotra. Głównym architektem był Włoch Pier Luigi Nervi.

Aula Pawła VI mieści obecnie do 6-8 tysięcy osób, choć mogłaby dwa razy więcej. Ze względów bezpieczeństwa liczba ta nie jest przekraczana.

Aula Pawła VI w Watykanie
Aula Pawła VI w Watykanie

Aula Pawła VI w Watykanie
Aula Pawła VI w Watykanie