Ciekaw jestem, z jakich materiałów korzystacie, gdy chcecie zaprezentować na zajęciach, w szkole, na spotkaniach. Szukałem właśnie informacji o turystyce we Włoszech i natknąłem się na przydatne opracowanie.

Znalazłem artykuł przygotowany na krakowskiej AWF, w którym zebrano podstawowe dane o turystyce we Włoszech. Są wskazane najciekawsze regiony turystyczne Włoch, dane o gospodarce (choć pewnie mogły trochę się zdezaktualizować) oraz informacje o transporcie i noclegach na Półwyspie Apenińskim. Dostępny jest pod linkiem wtir.awf.krakow.pl/(…)/wlochy/anna_szostakiewicz.pdf

Jak pisze we wstępie autorka, Anna Szostakiewicz: „Głownym celem pracy jest analiza rynku turystycznego Włoch. Jednocześnie zawiera ona ogólne informacje dotyczące położenia, uwarunkowań naturalnych, ustroju politycznego, a także krótką charakterystykę ludności tego kraju. Problematyka pracy skłania do dogłębnego przyjrzenia się sytuacji na rynku turystycznym i zbadania wszelakich procesów, dzięki którym owy rynek istnieje. Dzięki analizie zagadnienia stwierdzono jaką pozycję zajmuje włoski rynek na arenie międzynarodowej. W owych czasach wybrany temat zasługuje na dużą uwagę z powodu ciągłego rozwoju turystyki krajowej, jak i zagranicznej. Turystyka kojarzy się nierozerwalnie z podróżami, rekreacją, poznawaniem czegoś nowego. Jednakże to, co dla jednych jest formą wypoczynku dla innych stanowi źródło pracy. Te wzajemne relacje zapoczątkowały powstanie odrębnego działu gospodarki obejmującego obsługę turystów. Turystyka podlega ciągłej ewolucji, a głównym motorem tych zmian są wymagania i potrzeby turystów. Turystyka jest niezbędną częścią składową rynku światowego. Zajmuje drugie miejsce w ekonomice światowej po przemyśle elektronicznym i komputerowym, wyprzedzając takie dziedziny jak przemysł petrochemiczny i przemysł samochodowy. Przemysł turystyczny zajmuje więc bardzo ważne miejsce w gospodarce większości krajów. Według oceny specjalistów w rekreacyjne rozwiniętych krajach działalność turystyczno-rekreacyjna dostarcza do 50% wszystkich wpływów do budżetu.”

Jak wygląda to w szczegółach? Przeczytamy w pracy, której spis treści jest następujący:

I – Włochy – podstawowe informacje

1. Wprowadzenie
1.1 Położenie
1.2 Ludność
1.3 Ustrój
1.4 Gospodarka

2. Warunki rozwoju turystyki
2.1 Regiony turystyczne
2.2 Dostępnośc komunikacyjna
2.3 Baza noclegowa

II – Rynek recepcji turystycznej

1. Rynek włoski jako częśc regionu w międzynarodowym ruchu turystycznym
2. Liczba przyjazdów do danego kraju
3. Kierunki z których przyjeżdżają turyści
4. Profile turystów
5. Odwiedzane regiony
6. Cele przyjazdów
7. Środki lokomocji
8. Długośc pobytu
9. Miejsca zakwaterowania
10. Dochody z turystyki przyjazdowej

III – Rynek emisji turystycznej

1. Rynek włoski jako część regionu w międzynarodowym ruchu turystycznym
2. Liczba wyjazdów na terenie Włoch i za granicę
3. Kierunki do których Włosi podróżują
4. Odwiedzane regiony (w kraju), państwa
5. Cele wyjazdów
6. Środki lokomocji
7. Długośc pobytu
8. Miejsca zakwaterowania
9. Wydatki Włochów na turystykę

IV – Znaczenie rynku turystycznego dla Polski

1. Ogólna charakterystyka ruchu przyjazdowego do Polski
2. Liczba przyjazdów Włochów do Polski
3. Kierunki do których Włosi podróżują
4. Profile turystów
5. Odwiedzane regiony w kraju
6. Cele przyjazdów
7. Środki lokomocji
8. Długośc pobytu
9. Miejsca zakwaterowania
10. Wydatki Włochów w Polsce.

V – Wyjazdy Polaków do Włoch

1. Wyjazdy Polaków
2. Liczba wyjazdów Polaków do Włoch
3. Miejsce zakwaterowania
4. Cele wyjazdów do Włoch
5. Regiony Włoch najczęściej wybierane przez Polaków
6. Preferowane destynacje
7. Środki transportu

Podpowiedzcie, z czego można korzystać podczas analizy rynku turystycznego – w komentarzu.