Możesz dowolnie przesuwać mapę regionu Kampania oraz powiększać i zmniejszać szczegółowość mapy Kampanii.