Zobacz gdzie położony jest Watykan i jakie są w tym państwie-mieście najważniejsze budowle. Możesz dowolnie przesuwać mapę Watykanu oraz powiększać i zmniejszać szczegółowość mapy Watykanu.