Możesz dowolnie przesuwać mapę regionu Lacjum oraz powiększać i zmniejszać szczegółowość mapy Lacjum.