Osoby wyjeżdżające po raz pierwszy do Włoch mogą być zdziwione dodatkową pozycją na swoim rachunku za jedzenie i picie w restauracji. Tak zwane coperto (wł. nakrycie) to dopłata doliczana do cen potraw i oznacza ona koszty zajęcia miejsca przy stole.

Opłata „prezzo del coperto al ristorante” doliczana jest zwyczajowo za przygotowanie miejsca za stolikiem. Zwykle jest podawana w menu (pod koniec), choć niekiedy należy jej szukać w zakamarkach karty potraw. Zwykle wynosi od 1 do 2 euro za każdą osobę przy stoliku lub za cały stolik. Niekiedy łączona jest z servizio (napiwek) w wysokości 10-15% rachunku, choć często ta część opłaty jest zostawiana do uznania klientowi.

Coperto Włochy

Gdyby w tej restauracji pobierano coperto, pewnie zapłacilibyśmy dużo...

Coperto wliczane jest do rachunku i jest rozliczane fiskalnie, a servizio wędruje „do kieszeni” obsługi. Coperto i servizio z reguły nie płaci się, jeśli potrawa brana jest na wynos.

Należy pamiętać, że od tych opłat mogą być odstępstwa, jak również, że opłata może być pobrana też w innych (tańszych) lokalach niż tylko wykwintne restauracje.

Jakie są Wasze doświadczenia z opłatami we Włoszech? Prosimy o komentarz!